Algemene voorwaarden

De door Holland Surveys BV afgesloten beroepsaansprakelijkheids verzekering conformeert zich aan de voorwaarden zoals  benoemd in de DNR2011. Deze voorwaarden zijn dan ook onverkort van toepassing op al onze leveranties en werkzaamheden.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze internetpagina’s of aan de informatie op de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen. Holland Surveys  BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina’s op elk gewenst moment te wijzigen. Holland Surveys BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de directe en indirecte schade van welke aard dan ook welke voortvloeit uit het gebruik van deze site. Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Holland Surveys BV.