Deformatiemeten

Als er civiele of bouwkundige projecten worden gerealiseerd in een schaderisico-gevoelige omgeving zoals een historische binnenstad, is het zaak dat er een degelijke deformatiemeting wordt gedaan. In dergelijke gevallen is het van groot belang dat bestaande bebouwing en constructies rondom het project gemonitord worden. Laat deze controlemetingen dan ook over aan de professionals van Holland Surveys BV.

Laat ons uw deformatiemeting uitvoeren

Met een deformatiemeting worden eventuele zettingen of deformaties tijdig gesignaleerd, zodat u schades kunt voorkomen of beperken. Zodoende is een dergelijke meting van levensbelang bij ieder grootschalig bouwproject. Holland Surveys BV beschikt over de ervaring en middelen om dergelijke projecten goed te monitoren. Voorafgaand aan deze projecten stellen we een monitoringsplan op die we in constructief overleg met u en eventueel ander betrokken partijen bespreken. Door onze nauwkeurige en betrouwbare werkwijze en door onze korte communicatielijnen bent u verzekerd van de meest actuele stand van zaken van de te monitoren schaderisico gevoelige objecten.

Neem contact met ons op

Heeft u een deformatiemeting nodig voor uw bouwproject? Holland Surveys BV is uw partner bij uitstek. Wij hebben een ervaren team dat met u de lijntjes kort houdt en efficiënt werkt. Verricht u zelf metingen, dan kunnen wij u materiële en personele hulp verschaffen. Huur bijvoorbeeld de nodige materialen bij ons. Wilt u een offerte ontvangen? Mailt u dan naar info@hollandsurveys.nl of bel ons kantoor op telefoonnummer 072 5822440.